پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
تخصیص سوخت مایع به واحدهای دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی سوخت و انرژي تخصیص سوخت به واحدهای دام و طیور
تخصیص سوخت گاز به واحدهای دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی سوخت و انرژي تخصیص سوخت به واحدهای دام و طیور
تایید میزان سوخت چاه‏های آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی سوخت و انرژي تایید میزان سوخت چاه‏های آب کشاورزی
احداث جایگاه سوخت فسیلی در مناطق عشایری سازمان امور عشایر ایران سوخت و انرژي تامین و توزیع سوخت فسیلی و توسعه انرژی‏های نو به عشایر
تامین و توزیع مولدهای انرژی تجدیدپذیر به عشایر سازمان امور عشایر ایران سوخت و انرژي تامین و توزیع سوخت فسیلی و توسعه انرژی‏های نو به عشایر
تولید، بروزنمایی و اشتراک گذاری اطلاعات مکانی در قالب سامانه جامع اطلاعات مكان محور وزارت نیرو سوخت و انرژي تولید، بروزنمایی و اشتراک گذاری اطلاعات مکانی در قالب سامانه جامع اطلاعات مكان محور
ارایه آمارهای ثبتی صنعت آب و برق در کشور وزارت نیرو سوخت و انرژي ارایه آمارهای ثبتی صنعت آب و برق در کشور
2. تغییر تعرفه یا گزینه انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای شرکت های برق منطقه ای سوخت و انرژي ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین شرکت های برق منطقه ای
ارزیابی توانمندی متقاضیان غیردولتی جهت سرمایه گذاری در تولید برق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی سوخت و انرژي ارزیابی توانمندی متقاضیان غیردولتی جهت سرمایه گذاری در تولید برق
صدرو مجوز افزایش منابع پرتوی سازمان انرژی اتمی ایران سوخت و انرژي صدرو مجوز افزایش منابع پرتوی
صدور مجوز حمل منابع پرتوی سازمان انرژی اتمی ایران سوخت و انرژي صدور مجوز حمل منابع پرتوی
صدور مجوز واگذاری منابع پرتوی سازمان انرژی اتمی ایران سوخت و انرژي صدور مجوز واگذاری منابع پرتوی
نظارت و بازرسی مراکز کار با پرتو سازمان انرژی اتمی ایران سوخت و انرژي نظارت و بازرسی مراکز کار با پرتو
صدور مجوز اولیه واردات کالای مرتبط نفتی و پتروشیمی وزارت نفت سوخت و انرژي ارایه مجوزهای صنعت نفت
صدور مجوز خرید یا ساخت نرم افزار در زیرمجموعه های وزارت نفت وزارت نفت سوخت و انرژي ارایه مجوزهای صنعت نفت