پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
تخصیص سوخت مایع به واحدهای دام و طیور سوخت و انرژي
تخصیص سوخت گاز به واحدهای دام و طیور سوخت و انرژي
تایید میزان سوخت چاه‏های آب کشاورزی سوخت و انرژي
احداث جایگاه سوخت فسیلی در مناطق عشایری سوخت و انرژي
تامین و توزیع مولدهای انرژی تجدیدپذیر به عشایر سوخت و انرژي
تولید، بروزنمایی و اشتراک گذاری اطلاعات مکانی در قالب سامانه جامع اطلاعات مكان محور سوخت و انرژي
ارایه آمارهای ثبتی صنعت آب و برق در کشور سوخت و انرژي
2. تغییر تعرفه یا گزینه انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای سوخت و انرژي
ارزیابی توانمندی متقاضیان غیردولتی جهت سرمایه گذاری در تولید برق سوخت و انرژي
صدرو مجوز افزایش منابع پرتوی سوخت و انرژي
صدور مجوز حمل منابع پرتوی سوخت و انرژي
صدور مجوز واگذاری منابع پرتوی سوخت و انرژي
نظارت و بازرسی مراکز کار با پرتو سوخت و انرژي
صدور مجوز اولیه واردات کالای مرتبط نفتی و پتروشیمی سوخت و انرژي
صدور مجوز خرید یا ساخت نرم افزار در زیرمجموعه های وزارت نفت سوخت و انرژي