پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/18 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور مجوز تشکیل زنجیره‏ تولید گوشت قرمز كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار
صدور مجوز تشکیل زنجیره‏ تولید گوشت مرغ كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار
صدور مجوز تشکیل زنجیره‏ تولید گوشت سایر ماکیان كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار
صدور مجوز تشکیل زنجیره‏ تولید تخم مرغ كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار
صدور مجوز تشکیل زنجیره‏ تولید شیر كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار
صدور مجوز تشکیل زنجیره‏ تولید عسل كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار
صدور مجوز تشکیل زنجیره‏ تولید پیله ابریشم كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار
صدور یا تمدید کارت شناسایی دامداری‏های روستایی كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار
صدور یا تمدید کارت شناسایی دامداری‏های عشایری كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار
صدور یا تمدید کارت شناسایی دامداری‏های غیرصنعتی كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار
صدور یا تمدید کارت شناسایی واحد پرورش کرم ابریشم كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار
تعویض، صدور یا تمدید شناسنامه واحد پرورش زنبور عسل (دفترچه زنبورداری) كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار
تسهیم ماهیانه سبوس گندم كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار
نظارت فنی بر عملیات بهسازی و نوسازی واحدهای دامداری روستایی و غیرصنعتی كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار
پاسخ به استعلامات مربوط به صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره‏ برداری کارخانجات خوراک دام و مکمل ‏سازی كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار