پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور مجوز ثبت انحلال شرکت های صرافی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای شرکت‌های صرافی
صدور یا تمدید اجازه‌نامه تأسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای صندوق‌های قرض‌الحسنه
صدور یا تمدید اجازه‌نامه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای صندوق‌های قرض‌الحسنه
صدور مجوز ایجاد شعبه صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای صندوق‌های قرض‌الحسنه
صدور مجوز سرمایه‌گذاری صندوق در بانک‌های قرض‌الحسنه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای صندوق‌های قرض‌الحسنه
صدور موافقت توقف فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای صندوق‌های قرض‌الحسنه
صدور اجازه‌نامه تأسیس شرکت‌های تعاونی اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای شرکت‌های تعاونی اعتبار
صدور یا تمدید اجازه‌نامه فعالیت شرکت‌های تعاونی اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای شرکت‌های تعاونی اعتبار
صدور اجازه‌نامه تغییرات ثبتی شرکت‌های تعاونی اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای شرکت‌های تعاونی اعتبار
صدور محوز ثبت انحلال شرکت‌های تعاونی اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای شرکت‌های تعاونی اعتبار
صدور یا تمدید موافقت اصولی تأسیس شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای شرکت‌های لیزینگ (واسپاری)
صدور اجازه‌نامه اولیه تأسیس شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای شرکت‌های لیزینگ (واسپاری)
صدور اجازه‌نامه تأسیس شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای شرکت‌های لیزینگ (واسپاری)
صدور یا تمدید اجازه‌نامه فعالیت شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای شرکت‌های لیزینگ (واسپاری)
صدور یا تمدید تأییدیه صلاحیت مدیران عامل شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای شرکت‌های لیزینگ (واسپاری)