پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی دامپروری وزارت جهاد کشاورزی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوز واحدهای امور دام
صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت خدمات اصلاح نژاد وزارت جهاد کشاورزی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوز واحدهای امور دام
صدور یا تمدید پروانه توسعه واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای واحدهای باغبانی
صدور یا تمدید پروانه توسعه واحد تولید بستر کشت وزارت جهاد کشاورزی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای واحدهای باغبانی
صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای واحدهای باغبانی
صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی توسعه کشاورزی شهری وزارت جهاد کشاورزی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای واحدهای باغبانی
صدور تائیدیه بلامانع بودن احداث واحد کشت بافت گیاهی وزارت جهاد کشاورزی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای واحدهای باغبانی
صدور مجوز احداث باغات دیم در اراضی شیب‏دار وزارت جهاد کشاورزی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای واحدهای باغبانی
صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی زراعت وزارت جهاد کشاورزی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای واحدهای زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی
صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت خدمات مشاوره فنی مدیریت خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوز واحدهای آب و خاک
صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی امور آبیاری کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوز واحدهای آب و خاک
صدور یا تمدید پروانه توسعه واحد صنایع تبدیلی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای واحدهای بازرگانی و صنایع کشاورزی
صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی واحد صنایع تبدیلی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای واحدهای بازرگانی و صنایع کشاورزی
صدور یا تمدید پروانه توسعه پایانه داخلی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای واحدهای بازرگانی و صنایع کشاورزی
صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی پایانه داخلی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای واحدهای بازرگانی و صنایع کشاورزی