پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور مجوز ارائه بن بیمه به جای تضمین گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی
صدور مجوز اجازه انتقال کالا از وسیله حمل ورودی به وسیله حمل خروجی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی
صدور مجوز صادرات کالا از سایر مرزها درصورت بروز حوادث گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی
صدور مجوز خروج موقت کالای ممنوع یا مشروط گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی
صدور مجوز انجام تشریفات صدور عین کالای واردات قطعی در گمرکی غیر از گمرک ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی
صدور مجوز انجام عملیات پردازش بر روی کالای ورود موقت شده توسط اشخاص غیر از وارد کنندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی
صدور مجوز حمل کالای صادراتی بدون مهر و موم گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی
صدور مجوز ورود و خروج وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری به صورت موقت یا عبوری گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی
صدور مجوز تغییر گمرک مقصد و یا تمدید مهلت کالای کران بری گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی
صدورمجوز تمدید پروانه ورود موقت ماده 50یا 51 قانون امورگمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی
صدور مجوز کران بری کالای ممنوعه گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی
صدور مجوز مرجوع نمودن عین کالای ورود موقت شده برای پردازش گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی
صدور مجوز ورود موقت ظروف و لفافهای آماده برای بسته بندی کالای صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی
صدور مجوز انجام خدمات پست سریع گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی
صدور مجوز ایجاد انبارهای اختصاصی گمرک جمهوری اسلامی ایران امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني صدور مجوزهای گمرکی