پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور یا تمدید گواهی فروش داروهای دامپزشکی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
ابطال گواهی فروش داروهای دامپزشکی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور یا تمدید گواهی فروش لوازم و تجهیزات و مواد مصرفی دامپزشکی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
ابطال گواهی فروش لوازم و تجهیزات و مواد مصرفی دامپزشکی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
ابطال پروانه اشتغال به کار دامپزشکی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور یا تمدید پروانه اشتغال به فروش دارو و مواد مصرفی دامپزشکی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور یا تمدید پروانه اشتغال به عنوان مسئول فنی، مسئول فنی بهداشتی و دستیاران بهداشتی دامپزشکی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
ابطال پروانه اشتغال به عنوان مسئول فنی، مسئول فنی بهداشتی و دستیاران بهداشتی دامپزشکی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور مجوز صادرات آبزیان و محصولات آبزیان (گواهی صید غیرIUU) امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور مجوز واردات آبزیان و محصولات آبزیان (بچه ماهی، ماهی زنده، تخم چشم‏زده، مولد، زینتی و ...) امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور مجوز صادرات محصولات ماهیان خاویاری (CITES) امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور مجوز واردات محصولات ماهیان خاویاری (CITES) امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور و تمدید موافقت اصولی واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور و تمدید مجوز توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری، امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني