پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور یا تمدید پروانه فعالیت بیمارستان دامپزشکی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی بهداشتی دامپزشکی (دام، طیور،آبزیان) امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت ضدعفونی تجهیزات محصولات و فرآورده‏های قابل استفاده در خوراک دام (داکت ضدعفونی دامپزشکی) امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تامین نیروی کار دامپزشکی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
ابطال پروانه شرکت خدمات ممیزی غیررسمی سامانه‏های بهداشتی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور مجوز بهداشتی واردات کالاهای تحت نظارت دامپزشکی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور گواهی بهداشتی صادرات کالاهای تحت نظارت دامپزشکی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور گواهی بهداشتی ترخیص کالاهای تحت نظارت دامپزشکی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور گواهی بهداشتی ترانزیت خارجی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور گواهی بهداشتی ترانزیت داخلی کالاهای تحت نظارت دامپزشکی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور و تمدید پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالاهای تحت نظارت دامپزشکی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
ابطال پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالاهای تحت نظارت دامپزشکی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
تغییر نام پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالاهای تحت نظارت دامپزشکی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
تغییر کاربری پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالاهای تحت نظارت دامپزشکی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
ابطال پروانه ساخت مواد غذایی متراکم و مکمل غذایی دام امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني