پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور یا تمدید مجوز توسعه آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏های گیاه پزشکی) سازمان حفظ نباتات کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوز واحد‏های حفظ نباتات
صدور یا تمدید مجوز فعالیت شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصولات گیاهی سازمان حفظ نباتات کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوز واحد‏های حفظ نباتات
تغییر نام مجوز تاسیس شرکت توزیع و پخش آفت‏کش‏های گیاهی شیمیایی و غیرشیمیایی سازمان حفظ نباتات کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوز واحد‏های حفظ نباتات
صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه باغ وحش سازمان دامپزشکی کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه پروانه‏‏ های بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام
صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی باغ وحش سازمان دامپزشکی کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه پروانه‏‏ های بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام
صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه میادین و مراکز عرضه دام طیور و آبزیان سازمان دامپزشکی کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه پروانه‏‏ های بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام
صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی میادین و مراکز عرضه دام طیور و آبزیان سازمان دامپزشکی کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه پروانه‏‏ های بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام
صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه مرکز عرضه حیوانات خانگی سازمان دامپزشکی کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه پروانه‏‏ های بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام
صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی مرکز عرضه حیوانات خانگی سازمان دامپزشکی کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه پروانه‏‏ های بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام
صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارخانجات خوراک دام سازمان دامپزشکی کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه پروانه‏‏ های بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام
صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارخانجات خوراک دام سازمان دامپزشکی کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه پروانه‏‏ های بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام
صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارخانه فرآوری پوست سازمان دامپزشکی کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه پروانه‏‏ های بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام
صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارخانه فرآوری پوست سازمان دامپزشکی کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه پروانه‏‏ های بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام
صدور یا تمدید پروانه بهداشتی توسعه کارخانه کرک و مو کشی دام سازمان دامپزشکی کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه پروانه‏‏ های بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام
صدور یا تمدید پروانه بهداشتی بهسازی و نوسازی کارخانه کرک و مو کشی دام سازمان دامپزشکی کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه پروانه‏‏ های بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام