پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش‌آموختگان دانشگاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارایه معرفی نامه دریافت تسهیلات اشتغال
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارایه معرفی نامه دریافت تسهیلات اشتغال
تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور
صدور یا تمدیدگواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی
صدور یا تمدید مجوز فعالیت مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی
صدور مجوز صلاحیت مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی
صدور مجوز تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی
صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه خدمات کاریابی
صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ساماندهی مشاغل خانگی
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ساماندهی مشاغل خانگی
فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ساماندهی مشاغل خانگی
صدور یا تمدید مجوز تشکل های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری و کارفرمایی
نظارت بر عملکرد تشکل های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری و کارفرمایی
صدور ضمانتنامه بازنشستگان جهت ارائه به بانک یا سایر مراکز صندوق بازنشستگی کشوری امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني خدمات رفاهی بازنشستگان
صدور، تمدید موافقت اصولی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی سازمان بهزیستی کشور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ارائه مجوزهای واگذاری خدمات بهزیستی