پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش‌آموختگان دانشگاهی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور یا تمدیدگواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور یا تمدید مجوز فعالیت مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور مجوز صلاحیت مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور مجوز تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور یا تمدید مجوز تشکل های کارگری و کارفرمایی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
نظارت بر عملکرد تشکل های کارگری و کارفرمایی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور ضمانتنامه بازنشستگان جهت ارائه به بانک یا سایر مراکز امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني
صدور، تمدید موافقت اصولی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني