پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/18 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
ثبت موقت کشتی امور اقتصادي
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش‌آموختگان دانشگاهی امور اقتصادي
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا امور اقتصادي
تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور امور اقتصادي
صدور یا تمدیدگواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی امور اقتصادي
صدور یا تمدید مجوز فعالیت مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی امور اقتصادي
صدور مجوز صلاحیت مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی امور اقتصادي
صدور مجوز تاسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری امور اقتصادي
صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی امور اقتصادي
صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی امور اقتصادي
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی امور اقتصادي
فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی امور اقتصادي
ارائه مشاوره به تعاونی ها امور اقتصادي
صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه ها امور اقتصادي
ابطال مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه ها امور اقتصادي