پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
مدیریت و نظارت بر اقدامات و امکانات کارگروه ها، شورا ها و نهادهای دولتی مرتبط با مدیریت بحران سازمان مدیریت بحران کشور نظم و امنيت طبقه عمومي بندي نشده درجاي ديگر مدیریت و نظارت بر اقدامات و امکانات کارگروه ها، شورا ها و نهادهای دولتی مرتبط با مدیریت بحران
تدوین و انعقاد موافقت نامه های حقوقی و قضایی بین الملی وزارت دادگستری نظم و امنيت طبقه عمومي بندي نشده درجاي ديگر تدوین و انعقاد موافقت نامه های حقوقی و قضایی بین الملی
اظهار نظر،تدوین، ارائه و دفاع از قوانین و مقررات مرتبط با دادگستری وزارت دادگستری نظم و امنيت طبقه عمومي بندي نشده درجاي ديگر اظهار نظر،تدوین، ارائه و دفاع از قوانین و مقررات مرتبط با دادگستری
پرداخت خسارت ناشی از حوادث امنیتی در استان استانداری های کشور نظم و امنيت طبقه عمومي بندي نشده درجاي ديگر راهبری و هماهنگی امور امنیتی و انتظامی استان
راهبری مرور جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری نظم و امنيت طبقه عمومي بندي نشده درجاي ديگر راهبری مرور جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد
جمع­ آوری حیوانات موذی شهر شهرداریهای کشور نظم و امنيت طبقه عمومي بندي نشده درجاي ديگر جمع­آوری حیوانات موذی شهر
مشاركت در سیاست‌گذاری پیشگیری از وقوع جرایم در نیروهای مسلح سازمان قضایی نیروهای مسلح نظم و امنيت طبقه عمومي بندي نشده درجاي ديگر پیشگیری از وقوع جرایم در نیروهای مسلح
تدوین پیش‌نویس قوانین جزایی مرتبط با نیروهای مسلح سازمان قضایی نیروهای مسلح نظم و امنيت طبقه عمومي بندي نشده درجاي ديگر پیشگیری از وقوع جرایم در نیروهای مسلح
آگاه‌سازی كاركنان نیروهای مسلح به منظور پیشگیری از وقوع جرایم سازمان قضایی نیروهای مسلح نظم و امنيت طبقه عمومي بندي نشده درجاي ديگر پیشگیری از وقوع جرایم در نیروهای مسلح
شناسایی و جانمایی مشاغل مزاحم شهری شهرداریهای کشور نظم و امنيت طبقه عمومي بندي نشده درجاي ديگر ساماندهی مشاغل مزاحم شهری و فرآورده های كشاورزی