پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/18 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
مدیریت و نظارت بر اقدامات و امکانات کارگروه ها، شورا ها و نهادهای دولتی مرتبط با مدیریت بحران نظم و امنيت طبقه عمومي بندي نشده درجاي ديگر
تدوین و انعقاد موافقت نامه های حقوقی و قضایی بین الملی نظم و امنيت طبقه عمومي بندي نشده درجاي ديگر
اظهار نظر،تدوین، ارائه و دفاع از قوانین و مقررات مرتبط با دادگستری نظم و امنيت طبقه عمومي بندي نشده درجاي ديگر
پرداخت خسارت ناشی از حوادث امنیتی در استان نظم و امنيت طبقه عمومي بندي نشده درجاي ديگر
راهبری مرور جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد نظم و امنيت طبقه عمومي بندي نشده درجاي ديگر
جمع­ آوری حیوانات موذی شهر نظم و امنيت طبقه عمومي بندي نشده درجاي ديگر
مشاركت در سیاست‌گذاری پیشگیری از وقوع جرایم در نیروهای مسلح نظم و امنيت طبقه عمومي بندي نشده درجاي ديگر
تدوین پیش‌نویس قوانین جزایی مرتبط با نیروهای مسلح نظم و امنيت طبقه عمومي بندي نشده درجاي ديگر
آگاه‌سازی كاركنان نیروهای مسلح به منظور پیشگیری از وقوع جرایم نظم و امنيت طبقه عمومي بندي نشده درجاي ديگر
شناسایی و جانمایی مشاغل مزاحم شهری نظم و امنيت طبقه عمومي بندي نشده درجاي ديگر