پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
ارائه خدمات مربوط به زندانیان ایرانی در خارج از کشور وزارت امور خارجه زندان ها ارائه خدمات حمایت‌های کنسولی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور
ارائه خدمات مربوط به زندانیان خارجی در داخل کشور وزارت امور خارجه زندان ها ارائه خدمات حمایت‌های کنسولی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور
پذیرش و نگهداری زندانیان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور زندان ها پذیرش و نگهداری زندانیان
ارائه خدمات اشتغال به زندانیان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور زندان ها ارائه خدمات اشتغال به زندانیان
آموزش سواد آموزی به زندانیان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور زندان ها فرهنگ سازی، آموزش و تربیت زندانیان
ارائه خدمات فرهنگی و هنری به زندانیان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور زندان ها فرهنگ سازی، آموزش و تربیت زندانیان
ارائه خدمات ورزشی زندانیان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور زندان ها فرهنگ سازی، آموزش و تربیت زندانیان
آموزش مهارت حرفه ای به زندانیان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور زندان ها فرهنگ سازی، آموزش و تربیت زندانیان
اعطای تسهیلات اشتغال به زندانیان آزاد شده سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور زندان ها ارائه خدمات حمایتی به زندانیان موجود، آزاد شده و خانواده های آنها
ارائه خدمات مددکاری به زندانیان آزاد شده و خانواده های زندانیان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور زندان ها ارائه خدمات حمایتی به زندانیان موجود، آزاد شده و خانواده های آنها
معاضدت و ارائه کمک های مالی به خانواده زندانیان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور زندان ها ارائه خدمات حمایتی به زندانیان موجود، آزاد شده و خانواده های آنها
ملاقات زندانیان با خانواده سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور زندان ها ملاقات زندانیان با خانواده