پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
ابلاغ اوراق قضائی به ایرانیان مقیم خارج از کشور وزارت امور خارجه دادگاه هاي حقوقي خدمات قضایی و انتظامی ایرانیان خارج از کشور
نیابت قضایی، معاضدت قضایی اتباع ایرانی خارج از کشور وزارت امور خارجه دادگاه هاي حقوقي خدمات قضایی و انتظامی ایرانیان خارج از کشور
نصب قیم و امین موقت در نمایندگی ها ج.ا.ا وزارت امور خارجه دادگاه هاي حقوقي خدمات قضایی و انتظامی ایرانیان خارج از کشور
صدور معرفی نامه برای دریافت حقوق بازنشستگان و موظفین خارج از کشور صندوق بازنشستگی کشوری دادگاه هاي حقوقي خدمات رفاهی بازنشستگان
نظارت و بازرسی برنامه‌ای سازمان بازرسی کل کشور دادگاه هاي حقوقي نظارت بر اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی و بازرسی از آن‌ها
نظارت و بازرسی فوق‌العاده سازمان بازرسی کل کشور دادگاه هاي حقوقي نظارت بر اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی و بازرسی از آن‌ها
نظارت و بازرسی موردی سازمان بازرسی کل کشور دادگاه هاي حقوقي نظارت بر اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی و بازرسی از آن‌ها
نظارت بر جلسات مناقصات و مزایده‌های دستگاه‌های اجرایی سازمان بازرسی کل کشور دادگاه هاي حقوقي نظارت بر اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی و بازرسی از آن‌ها
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات از دستگاه‌های اجرایی سازمان بازرسی کل کشور دادگاه هاي حقوقي رسیدگی و پاسخگویی به شکایات از دستگاه‌های اجرایی
تأیید مرخصی زندانیان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور دادگاه هاي حقوقي ارائه خدمات قضایی به زندانیان و مراجع قضایی
اعزام زندانی به مراجع قضایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور دادگاه هاي حقوقي ارائه خدمات قضایی به زندانیان و مراجع قضایی
رسیدگی به درخواست عفو و آزادی مشروط سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور دادگاه هاي حقوقي ارائه خدمات قضایی به زندانیان و مراجع قضایی
ابلاغ احکام قضایی به زندانی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور دادگاه هاي حقوقي ارائه خدمات قضایی به زندانیان و مراجع قضایی
انتقال زندانی به زندان دیگر سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور دادگاه هاي حقوقي ارائه خدمات قضایی به زندانیان و مراجع قضایی
پاسخ به استعلام سابقه حبس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور دادگاه هاي حقوقي ارائه خدمات قضایی به زندانیان و مراجع قضایی