پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
ارائه خدمات ایمنی و آتش‌نشانی در شهرها شهرداریهای کشور خدمات آتش نشاني ارائه خدمات ایمنی و امداد و نجات در شهرها
صدور گواهی حریق ساختمان شهرداریهای کشور خدمات آتش نشاني ارائه خدمات ایمنی و امداد و نجات در شهرها
اطفاء حریق شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران خدمات آتش نشاني ارائه خدمات امدادی در محل نمایشگاه های بین المللی تهران
ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی منطقه ویژه اقتصادی پیام فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام خدمات آتش نشاني ارائه خدمات فرودگاهی در منطقه ویژه اقتصادی پیام
جذب نیروی وظیفه برای سازمان‌های آتش نشانی و خدمات ایمنی كلان‌شهرها (12012134000) سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خدمات آتش نشاني جذب نیروی وظیفه برای سازمان‌های آتش نشانی و خدمات ایمنی كلان‌شهرها
نظارت بر اجرای ضوابط ایمنی آتش نشانی شهرداریهای کشور خدمات آتش نشاني ارائه خدمات ایمنی و امداد و نجات در شهرها