پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور گواهی عدم سوءپیشینه اتباع ایرانی خارج از کشور وزارت امور خارجه خدمات پليس خدمات قضایی و انتظامی ایرانیان خارج از کشور
استرداد مجرمین به داخل و خارج از کشور وزارت امور خارجه خدمات پليس خدمات قضایی و انتظامی ایرانیان خارج از کشور
تمدید روادید گذرنامه های خانواری اتباع وزارت کشور خدمات پليس خدمات امور اتباع و مهاجرین خارجی
صدور و تجدید کارت شناسائی پناهندگان وزارت کشور خدمات پليس خدمات امور اتباع و مهاجرین خارجی
صدور برگه معافیت تحصیلی برای دانشجویان انتقالی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خدمات پليس صدور معافیت از وظیفه عمومی
صدور مجوز خروج موقت از کشور سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خدمات پليس صدور معافیت از وظیفه عمومی
صدور مجوز فعالیت ورزشی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خدمات پليس صدور معافیت از وظیفه عمومی
صدور معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول برای تحصیل خارج از کشور سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خدمات پليس صدور معافیت از وظیفه عمومی
صدور معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول داخل کشور سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خدمات پليس صدور معافیت از وظیفه عمومی
صدور مجوز، تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی استانداری های کشور خدمات پليس ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی
صدرو یا تمدید برگه تردد 90 روزه اتباع خارجی در داخل استان استانداری های کشور خدمات پليس ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی
شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی استانداری های کشور خدمات پليس ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی
تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذر نامه استانداری های کشور خدمات پليس ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی
صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی استانداری های کشور خدمات پليس ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی
صدور تاییدیه تحصیل فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی استانداری های کشور خدمات پليس ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی