پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور گواهی عدم سوءپیشینه اتباع ایرانی خارج از کشور خدمات پليس
استرداد مجرمین به داخل و خارج از کشور خدمات پليس
تمدید روادید گذرنامه های خانواری اتباع خدمات پليس
صدور و تجدید کارت شناسائی پناهندگان خدمات پليس
صدور برگه معافیت تحصیلی برای دانشجویان انتقالی خدمات پليس
صدور مجوز خروج موقت از کشور خدمات پليس
صدور مجوز فعالیت ورزشی خدمات پليس
صدور معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول برای تحصیل خارج از کشور خدمات پليس
صدور معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول داخل کشور خدمات پليس
صدور مجوز، تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی خدمات پليس
صدرو یا تمدید برگه تردد 90 روزه اتباع خارجی در داخل استان خدمات پليس
شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی خدمات پليس
تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذر نامه خدمات پليس
صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی خدمات پليس
صدور تاییدیه تحصیل فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خدمات پليس