پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
ابلاغ اوراق قضائی به ایرانیان مقیم خارج از کشور وزارت امور خارجه نظم و امنيت عمومي خدمات قضایی و انتظامی ایرانیان خارج از کشور
صدور گواهی عدم سوءپیشینه اتباع ایرانی خارج از کشور وزارت امور خارجه نظم و امنيت عمومي خدمات قضایی و انتظامی ایرانیان خارج از کشور
استرداد مجرمین به داخل و خارج از کشور وزارت امور خارجه نظم و امنيت عمومي خدمات قضایی و انتظامی ایرانیان خارج از کشور
نیابت قضایی، معاضدت قضایی اتباع ایرانی خارج از کشور وزارت امور خارجه نظم و امنيت عمومي خدمات قضایی و انتظامی ایرانیان خارج از کشور
نصب قیم و امین موقت در نمایندگی ها ج.ا.ا وزارت امور خارجه نظم و امنيت عمومي خدمات قضایی و انتظامی ایرانیان خارج از کشور
ارائه خدمات مربوط به زندانیان ایرانی در خارج از کشور وزارت امور خارجه نظم و امنيت عمومي ارائه خدمات حمایت‌های کنسولی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور
ارائه خدمات مربوط به زندانیان خارجی در داخل کشور وزارت امور خارجه نظم و امنيت عمومي ارائه خدمات حمایت‌های کنسولی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور
صدور معرفی نامه برای دریافت حقوق بازنشستگان و موظفین خارج از کشور صندوق بازنشستگی کشوری نظم و امنيت عمومي خدمات رفاهی بازنشستگان
تمدید روادید گذرنامه های خانواری اتباع وزارت کشور نظم و امنيت عمومي خدمات امور اتباع و مهاجرین خارجی
صدور و تجدید کارت شناسائی پناهندگان وزارت کشور نظم و امنيت عمومي خدمات امور اتباع و مهاجرین خارجی
نظارت و بازرسی برنامه‌ای سازمان بازرسی کل کشور نظم و امنيت عمومي نظارت بر اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی و بازرسی از آن‌ها
نظارت و بازرسی فوق‌العاده سازمان بازرسی کل کشور نظم و امنيت عمومي نظارت بر اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی و بازرسی از آن‌ها
نظارت و بازرسی موردی سازمان بازرسی کل کشور نظم و امنيت عمومي نظارت بر اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی و بازرسی از آن‌ها
نظارت بر جلسات مناقصات و مزایده‌های دستگاه‌های اجرایی سازمان بازرسی کل کشور نظم و امنيت عمومي نظارت بر اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی و بازرسی از آن‌ها
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات از دستگاه‌های اجرایی سازمان بازرسی کل کشور نظم و امنيت عمومي رسیدگی و پاسخگویی به شکایات از دستگاه‌های اجرایی