پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور معرفی نامه جهت خدمت دانش آموختگان وظیفه در دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امور دفاعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت
صدور مجوز خدمت سرباز-هیات علمی در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی (12052370000) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امور دفاعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر صدور مجوز خدمت سرباز-هیات علمی در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی
تایید مراكز ثقل استان استانداری های کشور امور دفاعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان