پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور مجوزهای داده برداری هوایی (با سرنشین و بدون سرنشین) و دریایی تحقيق و توسعه در دفاع
نظارت بر داده برداری های مکانی (زمینی- هوایی- دریایی) تحقيق و توسعه در دفاع
کنترل طبقه بندی اطلاعات و توزیع محصولات مکان محور تحقيق و توسعه در دفاع
ارائه نقشه کاداستری اماکن دارای رده حفاظتی بخش کشوری تحقيق و توسعه در دفاع
ارائه نقشه کاداستری اماکن نظامی و مرزی (ماده ده کاداستر) تحقيق و توسعه در دفاع