پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور مجوزهای داده برداری هوایی (با سرنشین و بدون سرنشین) و دریایی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تحقيق و توسعه در دفاع نظارت بر امنیت اطلاعات مکانی
نظارت بر داده برداری های مکانی (زمینی- هوایی- دریایی) سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تحقيق و توسعه در دفاع نظارت بر امنیت اطلاعات مکانی
کنترل طبقه بندی اطلاعات و توزیع محصولات مکان محور سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تحقيق و توسعه در دفاع نظارت بر امنیت اطلاعات مکانی
ارائه نقشه کاداستری اماکن دارای رده حفاظتی بخش کشوری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تحقيق و توسعه در دفاع نظارت بر امنیت اطلاعات مکانی
ارائه نقشه کاداستری اماکن نظامی و مرزی (ماده ده کاداستر) سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تحقيق و توسعه در دفاع نظارت بر امنیت اطلاعات مکانی