پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
معاینه اولیه مشمولین وظیفه عمومی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع داخلی اعزام به خدمت مشمولین وظیفه عمومی
تمدید / تعجیل اعزام به خدمت وظیفه عمومی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع داخلی اعزام به خدمت مشمولین وظیفه عمومی
اعزام به خدمت مشمولین وظیفه عمومی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع داخلی اعزام به خدمت مشمولین وظیفه عمومی
اعلام پایان خدمت و صدور کارت پایان خدمت وظیفه عمومی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع داخلی اعزام به خدمت مشمولین وظیفه عمومی
تایید معافیت و صدور کارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع داخلی صدور معافیت از وظیفه عمومی
صدور کارت المثنی پایان خدمت یا معافیت از خدمت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع داخلی کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت
ارسال مجدد کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع داخلی کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت
تایید اصالت کارت پایان خدمت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع داخلی کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت
رسیدگی به درخواست کمیسیون موارد خاص دانشگاه ها سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع داخلی رسیدگی به اعتراضات خدمت وظیفه عمومی
رسیدگی به اعتراضات رای شورای پزشکی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع داخلی رسیدگی به اعتراضات خدمت وظیفه عمومی
رسیدگی به عدم صدور معافیت تحصیلی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع داخلی رسیدگی به اعتراضات خدمت وظیفه عمومی
رسیدگی به غیبت از خدمت وظیفه عمومی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع داخلی رسیدگی به اعتراضات خدمت وظیفه عمومی
هماهنگی و همکاری با مراکز و سازمان های کشوری درخصوص پدافند غیرعامل استانداری های کشور دفاع داخلی ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان
صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دفاع داخلی ارایه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج
فروش خدمت به مشمولین غایب خدمت وظیفه عمومی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع داخلی فروش خدمت به مشمولین غایب خدمت وظیفه عمومی