پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
صدور معرفی نامه جهت خدمت دانش آموختگان وظیفه در دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دفاع پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت
صدور مجوز خدمت سرباز-هیات علمی در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی (12052370000) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دفاع صدور مجوز خدمت سرباز-هیات علمی در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی
معاینه اولیه مشمولین وظیفه عمومی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع اعزام به خدمت مشمولین وظیفه عمومی
تمدید / تعجیل اعزام به خدمت وظیفه عمومی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع اعزام به خدمت مشمولین وظیفه عمومی
اعزام به خدمت مشمولین وظیفه عمومی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع اعزام به خدمت مشمولین وظیفه عمومی
اعلام پایان خدمت و صدور کارت پایان خدمت وظیفه عمومی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع اعزام به خدمت مشمولین وظیفه عمومی
تایید معافیت و صدور کارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع صدور معافیت از وظیفه عمومی
صدور کارت المثنی پایان خدمت یا معافیت از خدمت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت
ارسال مجدد کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت
تایید اصالت کارت پایان خدمت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت
رسیدگی به درخواست کمیسیون موارد خاص دانشگاه ها سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع رسیدگی به اعتراضات خدمت وظیفه عمومی
رسیدگی به اعتراضات رای شورای پزشکی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع رسیدگی به اعتراضات خدمت وظیفه عمومی
رسیدگی به عدم صدور معافیت تحصیلی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع رسیدگی به اعتراضات خدمت وظیفه عمومی
رسیدگی به غیبت از خدمت وظیفه عمومی سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفاع رسیدگی به اعتراضات خدمت وظیفه عمومی
هماهنگی و همکاری با مراکز و سازمان های کشوری درخصوص پدافند غیرعامل استانداری های کشور دفاع ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان