پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
ارائه چارت الکترونیک به منظور استفاده در سیستم اکدیس (ECDIS) شناورها سازمان نقشه برداری کشور خدمات امور عمومي طبقه بندي نشده درجاي ديگر ارائه محصولات مکان محور
ارائه اطلاعات پیش بینی جزر و مد سازمان نقشه برداری کشور خدمات امور عمومي طبقه بندي نشده درجاي ديگر ارائه محصولات مکان محور
ارائه تراز دریا سازمان نقشه برداری کشور خدمات امور عمومي طبقه بندي نشده درجاي ديگر ارائه محصولات مکان محور
نظارت بر ارائه خدمات اینترنت وایرلس شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران خدمات امور عمومي طبقه بندي نشده درجاي ديگر راهبری برگزاری نمایشگاههای داخلی در محل نمایشگاه بین المللی تهران
نظارت بر خدمات طراحی و غرفه سازی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران خدمات امور عمومي طبقه بندي نشده درجاي ديگر راهبری برگزاری نمایشگاههای داخلی در محل نمایشگاه بین المللی تهران
صدور کارت شناسایی و کارت پارکینگ شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران خدمات امور عمومي طبقه بندي نشده درجاي ديگر راهبری برگزاری نمایشگاههای داخلی در محل نمایشگاه بین المللی تهران
نظارت بر برگزاری نمایشگاههای داخلی در محل نمایشگاه بین المللی تهران شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران خدمات امور عمومي طبقه بندي نشده درجاي ديگر راهبری برگزاری نمایشگاههای داخلی در محل نمایشگاه بین المللی تهران
مدیریت امور نمایشگاههای خارج از کشور شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران خدمات امور عمومي طبقه بندي نشده درجاي ديگر مدیریت امور نمایشگاههای خارج از کشور
واگذاری سالن های همایش و سمینار شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران خدمات امور عمومي طبقه بندي نشده درجاي ديگر واگذاری سالن های همایش و سمینار
رسیدگی به شکایات امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران خدمات امور عمومي طبقه بندي نشده درجاي ديگر رسیدگی به شکایات امور نمایشگاهی
اطلاع رسانی برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران خدمات امور عمومي طبقه بندي نشده درجاي ديگر اطلاع رسانی برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی
اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان وزارت کشور خدمات امور عمومي طبقه بندي نشده درجاي ديگر برگزاری انتخابات
اعلام نتایج انتخابات در استان استانداری های کشور خدمات امور عمومي طبقه بندي نشده درجاي ديگر برگزاری انتخابات در استان
تکفین و تدفین درگذشتگان شهرداریهای کشور خدمات امور عمومي طبقه بندي نشده درجاي ديگر ارائه خدمات آرامستانها
خرید قبور شهرداریهای کشور خدمات امور عمومي طبقه بندي نشده درجاي ديگر ارائه خدمات آرامستانها