پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
مشاوره پژوهشی در حوزه نظام اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی تحقيق و توسعه در خدمات امور عمومي مشاوره پژوهشی در حوزه نظام اداری
مستندسازی و انتشار تجارب مدیران حرفه ای نظام اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی تحقيق و توسعه در خدمات امور عمومي مستندسازی و انتشار تجارب مدیران حرفه ای نظام اداری
برگزاری نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحقيق و توسعه در خدمات امور عمومي ارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)
راهبری عرضه و تقاضای خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحقيق و توسعه در خدمات امور عمومي ارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)
حمایت از طرح های کلان ملی فناوری(10051604000) معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تحقيق و توسعه در خدمات امور عمومي حمایت از طرح های کلان ملی فناوری
حمایت از پژوهش های مرز دانش در حوزه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تحقيق و توسعه در خدمات امور عمومي حمایت از توسعه فناوری های راهبردی
حمایت از توسعه فناوری های راهبردی در حوزه های اولویت دار معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تحقيق و توسعه در خدمات امور عمومي حمایت از توسعه فناوری های راهبردی
حمایت از پایان نامه ها و طرح های دانشجویی در حوزه های فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تحقيق و توسعه در خدمات امور عمومي حمایت از توسعه فناوری های راهبردی
حمایت از نهادهای عملی در حوزه های فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تحقيق و توسعه در خدمات امور عمومي حمایت از توسعه فناوری های راهبردی
چاپ و انتشار کتب و جزوات و نشریات مرتبط با بهره‌وری سازمان ملی بهره وری ایران تحقيق و توسعه در خدمات امور عمومي ترویج و فرهنگ‌سازی بهره‌وری
شناسایی، معرفی و تقدیر از تجارب برتر ارتقای بهره‌وری سازمان ملی بهره وری ایران تحقيق و توسعه در خدمات امور عمومي ترویج و فرهنگ‌سازی بهره‌وری
ارائه خدمات کتابخانه‌ای در حوزه بهره‌وری سازمان ملی بهره وری ایران تحقيق و توسعه در خدمات امور عمومي ترویج و فرهنگ‌سازی بهره‌وری
حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی مرتبط با حوزه بهره‌وری سازمان ملی بهره وری ایران تحقيق و توسعه در خدمات امور عمومي ترویج و فرهنگ‌سازی بهره‌وری
حمایت از طرح‌های توسعه‌ای، آثار هنری و استعدادهای برتر در شهر شهرداریهای کشور تحقيق و توسعه در خدمات امور عمومي ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در شهر
برگزاری همایش‌های علمی-ترویجی بهره‌وری سازمان ملی بهره وری ایران تحقيق و توسعه در خدمات امور عمومي ترویج و فرهنگ‌سازی بهره‌وری