پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
حمایت از ایجاد آزمایشگاههای موضوعی تحقيقات پايه
اعطای گرنت خرید و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی تحقيقات پايه
ارائه خدمات مشاوره در کلینیک آزمایشگاهی تحقيقات پايه
حمایت و توسعه آزمایشگاههای مرکزی تحقيقات پايه
حمایت و تقویت شبکه های آزمایشگاهی استانی تحقيقات پايه