پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
تایید طرح های طبقه بندی مشاغل کارگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خدمات عمومي تایید طرح های طبقه بندی مشاغل کارگری
 صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی وزارت کشور خدمات عمومي خدمات امور اتباع و مهاجرین خارجی
صدور گواهی فوت ایرانیان سازمان ثبت احوال کشور خدمات عمومي ارائه گواهی های فوت
صدور شناسنامه اتباع ایرانی سازمان ثبت احوال کشور خدمات عمومي صدور شناسنامه
صدور شناسنامه مجدد (تعویض و المثنی) سازمان ثبت احوال کشور خدمات عمومي صدور شناسنامه
صدور شناسنامه مشمولین بند 5 ماده 976 قانون مدنی سازمان ثبت احوال کشور خدمات عمومي صدور شناسنامه
صدور کارت هوشمند ملی سازمان ثبت احوال کشور خدمات عمومي صدور كارت هوشمند ملی
پاسخ به استعلام نشانی افراد سازمان ثبت احوال کشور خدمات عمومي پاسخ به استعلام های هویت و نشانی افراد
اطلاع‌رسانی آماری مرکز آمار ایران خدمات عمومي ارائه آمارهای تولیدی و ثبتی
تامین سفارش‌های اطلاعاتی خاص مشتریان مرکز آمار ایران خدمات عمومي ارائه آمارهای تولیدی و ثبتی
رتبه‌بندی مشاوران و پیمانکاران آماری مرکز آمار ایران خدمات عمومي ارائه خدمات در زمینه شناسایی مشاوران و پیمانکاران آماری واجد صلاحیت
ارائه آمار و اطلاعات مدیران حرفه ای کشور مرکز آموزش مدیریت دولتی خدمات عمومي ارائه آمار و اطلاعات مدیران حرفه ای کشور
صدور مجوز فک پلاک خودرو دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خدمات عمومي ارائه مجوزهای مرتبط با خودروهای دولتی
صدور مجوز تبدیل پلاک خودرو دولتی به غیر دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خدمات عمومي ارائه مجوزهای مرتبط با خودروهای دولتی
صدور مجوز دریافت خودرو اهدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی خدمات عمومي ارائه مجوزهای مرتبط با خودروهای دولتی