پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/18 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
تایید طرح های طبقه بندی مشاغل کارگری خدمات عمومي
 صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی خدمات عمومي
صدور گواهی فوت ایرانیان خدمات عمومي
صدور شناسنامه اتباع ایرانی خدمات عمومي
صدور شناسنامه مجدد (تعویض و المثنی) خدمات عمومي
صدور شناسنامه مشمولین بند 5 ماده 976 قانون مدنی خدمات عمومي
صدور کارت هوشمند ملی خدمات عمومي
پاسخ به استعلام نشانی افراد خدمات عمومي
اطلاع‌رسانی آماری خدمات عمومي
تامین سفارش‌های اطلاعاتی خاص مشتریان خدمات عمومي
رتبه‌بندی مشاوران و پیمانکاران آماری خدمات عمومي
ارائه آمار و اطلاعات مدیران حرفه ای کشور خدمات عمومي
صدور مجوز فک پلاک خودرو دولتی خدمات عمومي
صدور مجوز تبدیل پلاک خودرو دولتی به غیر دولتی خدمات عمومي
صدور مجوز دریافت خودرو اهدایی خدمات عمومي