پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
تائید وکالتنامه و گواهی امضاء اتباع ایرانی در خارج از کشور سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی
تائید اسناد بیماران اعزامی به خارج از کشور سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی
تائید اسناد تجاری صادره مقامات کشور پذیرنده سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی
تایید و تصدیق ترجمه کلی اسناد و مدارک ایرانیان به منظور ارائه مقامات خارجی سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی
تایید اسناد صادره نمایندگی های خارجی مقیم ایران جهت ارائه به مقامات داخلی سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی
تایید و تصدیق اسناد و مدارک تایید شده در نمایندگی های ج.ا.ا در خارج از کشور سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی
تصدیق امضا و مهر دوایر دولتی در خارج از کشور سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی
تصدیق امضا و مهر مقامات رسمی و دوایر دولتی خارجی سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی
پاسخ به استعلامات مراجع ذی ربط داخلی در خصوص حیات، ممات، ازدواج و اشتغال به کار ایرانیان مقیم خارج از کشور سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی
ترجمه گواهینامه رانندگی ایرانیان خارج از کشور سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی
صدور معرفی نامه جهت خدمه نمایندگی های خارجی در ایران به اداره کل اتباع خارجه نیروی انتظامی سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی
ارسال مدارک هویتی اتباع خارجی به نمایندگی های متبوعشان سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی
پاسخ به استعلام وکالت نامه و اسناد تنظیم شده در خارج از کشور سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی
پاسخ به استعلام نمایندگی‌های خارجی مقیم تهران از وزارت امور خارجه سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی
پاسخ به استعلام نمایندگی های خارج از کشور درخصوص اسناد تنظیمی داخل کشور سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی