پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/18 شمسی

صفحه اصلی

مشاهده سرویس ها

عنوان خدمت دستگاه زیر گروه خدمت خدمت کلان
تائید وکالتنامه و گواهی امضاء اتباع ایرانی در خارج از کشور خدمات امور عمومی
تائید اسناد بیماران اعزامی به خارج از کشور خدمات امور عمومی
تائید اسناد تجاری صادره مقامات کشور پذیرنده خدمات امور عمومی
تایید و تصدیق ترجمه کلی اسناد و مدارک ایرانیان به منظور ارائه مقامات خارجی خدمات امور عمومی
تایید اسناد صادره نمایندگی های خارجی مقیم ایران جهت ارائه به مقامات داخلی خدمات امور عمومی
تایید و تصدیق اسناد و مدارک تایید شده در نمایندگی های ج.ا.ا در خارج از کشور خدمات امور عمومی
تصدیق امضا و مهر دوایر دولتی در خارج از کشور خدمات امور عمومی
تصدیق امضا و مهر مقامات رسمی و دوایر دولتی خارجی خدمات امور عمومی
پاسخ به استعلامات مراجع ذی ربط داخلی در خصوص حیات، ممات، ازدواج و اشتغال به کار ایرانیان مقیم خارج از کشور خدمات امور عمومی
ترجمه گواهینامه رانندگی ایرانیان خارج از کشور خدمات امور عمومی
صدور معرفی نامه جهت خدمه نمایندگی های خارجی در ایران به اداره کل اتباع خارجه نیروی انتظامی خدمات امور عمومی
ارسال مدارک هویتی اتباع خارجی به نمایندگی های متبوعشان خدمات امور عمومی
پاسخ به استعلام وکالت نامه و اسناد تنظیم شده در خارج از کشور خدمات امور عمومی
پاسخ به استعلام نمایندگی‌های خارجی مقیم تهران از وزارت امور خارجه خدمات امور عمومی
پاسخ به استعلام نمایندگی های خارج از کشور درخصوص اسناد تنظیمی داخل کشور خدمات امور عمومی