پرش به محتوای اصلی

مستند سازی، حفظ و نگهداری اسناد و آثار فرهنگی ایثارگران

عنوان خدمات مستند سازی، حفظ و نگهداری اسناد و آثار فرهنگی ایثارگران
آدرس وبگاه www.navideshahed.com
نام دستگاه اجرایی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
نام دستگاه مادر بنیاد شهید و امور ایثارگران
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین ایثارگران
رویداد خدمت آموزش
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

این خدمت شامل جمع آوری و مستند سازی، حفظ و نگهداری اسناد و آثار مکتوب و غیر مکتوب فرهنگی ایثارگران می باشد .