پرش به محتوای اصلی

آزمایش تعیین نئوپترین وبیوپترین در ادرار

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات آزمایش تعیین نئوپترین وبیوپترین در ادرار
آدرس وبگاه http://fa.pasteur.ac.ir/میز-خدمت-الکترونیکی/آزمايش-تعيين-نئوپترين-وبيوپترين-در-ادرار
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیصی بیماریهای ویژه
نام دستگاه مادر انستیتو پاستور ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

آزمایش تعیین نئوپترین و بیوپترین در ادرار- تست تشخیصی مرحله دوم بیماری PKU

G2C دولت به مردم