پرش به محتوای اصلی

آزمایش تعیین كراتینین ادرار

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات آزمایش تعیین كراتینین ادرار
آدرس وبگاه http://fa.pasteur.ac.ir/میز-خدمت-الکترونیکی/آزمايش-تعيين-كراتينين-ادرار-
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیصی بیماریهای ویژه
نام دستگاه مادر انستیتو پاستور ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

آزمايش تعيين كراتينين ادرار

G2C دولت به مردم