پرش به محتوای اصلی

آزمایش تعیین فعالیت آنزیم بیوتینیداز به روش كمی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات آزمایش تعیین فعالیت آنزیم بیوتینیداز به روش كمی
آدرس وبگاه http://fa.pasteur.ac.ir/میز-خدمت-الکترونیکی/آزمايش-تعيين-فعاليت-آنزيم-بيوتينيداز-به-روش-كمي
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیصی بیماریهای ویژه
نام دستگاه مادر انستیتو پاستور ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت, تولد
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

آزمايش تعيين فعاليت آنزيم بيوتينيداز به روش كمي-تشخیص یک نوع از بیماریهای متابولیک

G2C دولت به مردم