پرش به محتوای اصلی

آزمایش اندازگیری میزان فنیل آلانین به روش HPLC

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات آزمایش اندازگیری میزان فنیل آلانین به روش HPLC
آدرس وبگاه http://fa.pasteur.ac.ir/میز-خدمت-الکترونیکی/آزمايش-اندازگيري-ميزان-فنيل-آلانين-به-روش-HPLC
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیصی بیماریهای ویژه
نام دستگاه مادر انستیتو پاستور ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت, تولد
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

تشخیص یک نوع از بیماریهای متابولیک نوزادان به این روش

G2C دولت به مردم