پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

تشخیص بیماری های سیاه سرفه،دیفتری،عفونت سیاه زخم، ومسمومیت غذایی ناشی از بوتولیسم در بخش میکروب شناسی

نمایش موارد

فهرست خدمات سازمان

تشخیص بیماری های سیاه سرفه،دیفتری،عفونت سیاه زخم، ومسمومیت غذایی ناشی از بوتولیسم در بخش میکروب شناسی

G2G دولت به دولت