پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

انجام تست های هلیکوباکتر پیلوری

نمایش موارد

فهرست خدمات سازمان

انجام تست های ملکولی هلیکوباکتر پیلوری
انجام تست سرولوژی هلیکوباکتر پیلوری
آزمایش سریع اوره آز بر روی نمونه آندوسکوپی
)انجام این تست ها منجر به تشخیص آلودگی فرد با میکروب هلیکوباکتر پیلوری می شود)