پرش به محتوای اصلی

آزمایش تعیین سنجش پروتئین در تست های تحقیقاتی بیولوژیک و دارویی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات آزمایش تعیین سنجش پروتئین در تست های تحقیقاتی بیولوژیک و دارویی
آدرس وبگاه http://fa.pasteur.ac.ir/میز-خدمت-الکترونیکی/آزمايش-تعيين-سنجش-پروتئين-در-تست-های-تحقیقاتی-بیولوژیک-و-دارویی
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات تخصصی زیستی
نام دستگاه مادر انستیتو پاستور ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

آزمايش تعيين سنجش پروتئين در تست های تحقیقاتی بیولوژیک و دارویی

G2B دولت به کسب و کارها