پرش به محتوای اصلی

سونیکاسیون در آزمایش های تحقیقاتی بیولوژیک

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات سونیکاسیون در آزمایش های تحقیقاتی بیولوژیک
آدرس وبگاه http://fa.pasteur.ac.ir/میز-خدمت-الکترونیکی/سونیکاسیون-در-آزمایش-های-تحقیقاتی-بیولوژیک-
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات تخصصی زیستی
نام دستگاه مادر انستیتو پاستور ایران
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین محققین
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

سونیکاسیون ( مورد استفاده در تستهای های تحقیقاتی بیولوژیک)

G2C دولت به مردم