پرش به محتوای اصلی

آزمایش تعیین پتانسی واکسن هاری

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات آزمایش تعیین پتانسی واکسن هاری
آدرس وبگاه http://fa.pasteur.ac.ir/میز-خدمت-الکترونیکی/آزمایش-تعیین-پتانسی-واکسن-هاری
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات تخصصی زیستی
نام دستگاه مادر انستیتو پاستور ایران
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین دستگاه ها, محققین
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

آزمایش تعیین پتانسی واکسن هاری به روش NIH ، برای ارزیابی واکسن های ضدهاری وارداتی انسانی و حیوانی(توسط شرکتهای واردکننده واکسن) قبل از ورود به بازار مصرف و نیز ارزیابی واکسنهای دامی ساخت داخل ، صورت می گیرد.

G2C دولت به مردم