پرش به محتوای اصلی

انجام آزمایش های تخصصی فیزیکی و شیمیایی داروهای نو ترکیب

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات انجام آزمایش های تخصصی فیزیکی و شیمیایی داروهای نو ترکیب
آدرس وبگاه http://fa.pasteur.ac.ir/میز-خدمت-الکترونیکی/انجام-آزمایش-های-تخصصی-فیزیکی-و-شیمیایی-داروهای-نو-ترکیب-
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات تخصصی زیستی
نام دستگاه مادر انستیتو پاستور ایران
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین محققین
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

آزمایشات تخصصی فیزیک و شیمیایی داروهای نو ترکیب