پرش به محتوای اصلی

تست تشخیصی و تعیین کمی کیفیت آب

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات تست تشخیصی و تعیین کمی کیفیت آب
آدرس وبگاه http://fa.pasteur.ac.ir/میز-خدمت-الکترونیکی/تست-تشخیصی-و-تعیین-کمی-کیفیت-آب
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات تخصصی زیستی
نام دستگاه مادر انستیتو پاستور ایران
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

آزمايش آناليزبيوشيميايي آب- تست تشخیصی و تعیین کمی کیفیت آب