پرش به محتوای اصلی

سنجش طیف نوری فرآیند های بیولوژیک

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات سنجش طیف نوری فرآیند های بیولوژیک
آدرس وبگاه http://fa.pasteur.ac.ir/میز-خدمت-الکترونیکی/سنجش-طیف-نوری-فرآیند-های-بیولوژیک
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات تخصصی زیستی
نام دستگاه مادر انستیتو پاستور ایران
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین محققین
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

سنجش طیف نوری فرآیند های بیولوژیک