پرش به محتوای اصلی

انجام آزمایش های حساسیت دارویی در نمونه های ارسالی از شرکتهای تولیدی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات انجام آزمایش های حساسیت دارویی در نمونه های ارسالی از شرکتهای تولیدی
آدرس وبگاه http://fa.pasteur.ac.ir/میز-خدمت-الکترونیکی/انجام-آزمایش-های-حساسیت-دارویی-در-نمونه-های-ارسالی-از-شرکتهای-تولیدی
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات تخصصی زیستی
نام دستگاه مادر انستیتو پاستور ایران
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین محققین و شرکت ها
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

انجام آزمایشات حساسیت دارویی در نمونه های ارسالی از شرکت های تولیدی