پرش به محتوای اصلی

انجام کارآزمایی های بالینی ویژه

عنوان خدمات انجام کارآزمایی های بالینی ویژه
آدرس وبگاه http://fa.pasteur.ac.ir/میز-خدمت-الکترونیکی/انجام-کارآزمایی-های-بالینی-ویژه
نام دستگاه اجرایی ارائه خدمات کلینیکی بیماریهای ویژه
نام دستگاه مادر انستیتو پاستور ایران
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت سلامت
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

انجام کارآزمایی های بالینی ویژه

G2G دولت به دولت