پرش به محتوای اصلی

ارائه اطلاعات جامع در خصوص تولید کنندگان قیر و آسفالت کشور

عنوان خدمات ارائه اطلاعات جامع در خصوص تولید کنندگان قیر و آسفالت کشور
آدرس وبگاه https://asphalt.bhrc.ac.ir/
نام دستگاه اجرایی ارائه آمار، اطلاعات و گزارشات فنی و تخصصی راه، مسکن و شهرسازی
نام دستگاه مادر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین مدیران و دست اندرکاران صنعت قیر و آسفالت و روسازی کشور
رویداد خدمت مدارک و گواهینامه, کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

سامانه اطلاعات قیر و آسفالت کشور با هدف ساماندهی اطلاعات مربوط به کارخانه¬های آسفالت و تولید کنندگان قیر و اصلاح کننده¬ها در کشور راه اندازی شد.
در این سامانه ارائه خدمات به شرح زیر انجام می¬شود.
1. اطلاعات کارخانه¬های آسفالت از قبیل: محل استقرار (استان، شهرستان و آدرس دقیق و شماره تماس)، مالک، کارخانه¬سازنده، نوع معدن مورد استفاده، وضعیت گواهینامه فنی، وضعیت آزمایشگاه کارخانه و همچنین وضعیت آموزشی نیروی انسانی هر کارخانه در دسترس می¬باشد.
2. امکان دریافت پیام¬ از طریق این سامانه (سیستم پشتیبانی فنی در قالب پرسش و پاسخ)
3. ثبت کارخانه¬های قیر و آسفالت به تفکیک هر استان
4. الحاق مدارک ملکی و فنی هر یک از کارخانه¬ها
5. درج گزارش کارشناسی فنی در قالب بازدیدها و ... به تفکیک کارخانه¬ها
6. سطوح دسترسی مختلف به تفکیک: مدیران ذیربط ستاد وزارت راه و شهرسازی، مدیران کل و معاونین و کارشناسان، مدیران کارخانه¬های آسفالت و دسترسی عمومی
7. امکان انواع گزارش گیری آماری و تحلیلی در حوزه روسازی و در قالب داده¬های برداشت شده.
این بانک اطلاعاتی به علت ثبت گزارش¬های بازدید هر دوره سوابق مناسبی جهت بررسی صلاحیت هر کارخانه برای شرکت در پروژه های ملی ایجاد می¬کند.

G2B دولت به کسب و کارها