پرش به محتوای اصلی

4.ارائه آمار و اطلاعات حوزه ساختمان و مسکن کشور

عنوان خدمات 4.ارائه آمار و اطلاعات حوزه ساختمان و مسکن کشور
آدرس وبگاه https://icic.bhrc.ac.ir
نام دستگاه اجرایی ارائه آمار، اطلاعات و گزارشات فنی و تخصصی راه، مسکن و شهرسازی
نام دستگاه مادر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین دانشگاه ها, وزارت راه شهرسازی, مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
رویداد خدمت آموزش
نحوه شروع خدمت رخداد رویدادی مشخص, تقاضای گیرنده خدمت, تشخیص دستگاه
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

راه اندازی مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن در تاریخ 19/06/1376 بر اساس مصوبه شماره 11276/3122/22 شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 28/04/1376
این مرکز در تاریخ 12/5/1384 بنا بر مصوبه شماره 85080/1901 در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با کلیه وظایف ، اختیارات، نیروی انسانی، اعتبارات و امکانات ادغام گردید و با توجه به ادغام وزارت راه، مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری و ایجاد وزارت راه و شهرسازی و با عنایت به مصوبه شماره 206/29687 مورخ 19/11/1390 شورای¬عالی اداری مبنی بر متمرکز¬ شدن مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت راه و شهرسازی در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و ایجاد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ، فعالیت مربوط به مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن در حوزه راه و شهرسازی گسترش یافت و با تصویب نمودار سازمانی، مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن به مدیریت اطلاعات راه، مسکن و شهرسازی ارتقاء یافت.
ضرورت راه اندازی بخش جهت ارائه خدمت:
1- اطلاع رسانی در بخش ساختمان و مسکن
2- جایگاه اطلاعات در برنامه¬ریزی ریشه گرا و نوین
- وظیفه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی(نیاز سنجی آمار و اطلاعات مورد نیاز بخش ساختمان و مسکن
- اطلاع رسانی در بخش ساختمان و مسکن- تدوین و جمع آوری اطلاعات متمرکز، جامع، همگون، دقیق و قابل اطمینان مورد نیاز بخش ساختمان و مسکن)
در مجموع این بخش باید:
الف) اطلاعات موجود را گردآوری نماید:
- سازمان ها و مراکز تولید داده و اطلاعات
- گردآوری اطلاعات از طریق نرم افزارهای تحت وب
مستلزم: ارتباط مستمر و نظام یافته با سازمان ها و مراکز تولید
ب) اطلاعات غیرموجود را تولید کند:
- مطالعه و پژوهش
مستلزم : اعلام نیازهای پژوهشی
ج) مطالعه و بررسی، انتخاب و بکارگیری نرم افزارهای مناسب در جهت تبدیل سریع و دقیق داده به اطلاعات
به همین منظور بخش مدیریت اطلاعات راه، مسکن و شهرسازی در راستای شناخت نیازهای اطلاعاتی دست اندرکاران بخش ساختمان و مسکن و باتوجه به نياز مبرم وزارت راه و شهرسازی به ايجاد يك نظام اطلاعاتي منسجم و قابل استناد جهت افزايش توانمندي،كارايي، تقويت و گسترش منابع علمي و دانشي بخش راه ، مسكن و شهرسازی كشور از طريق گردآوري، ذخيره سازي، تجزيه و تحليل، ارزشيابي، بهنگام سازي و ارائه آمار و اطلاعات اقدام به تهیه" بانک اطلاعات ساختمان و مسکن " جهت دستیابی به دو امر مهم نموده است:
1. ارائه الگوی ایجاد سیستم جامع اطلاعات بخش مسکن و ساختمان
2. ارائه اطلاعات مورد نیاز بخش در قالب :
1-2. آمار و دادههای اطلاعاتی با طبقهبندی موضوعی و فواصل زمانی مشخص و بهروز شده
2-2. تولید و ارائه شاخصهای جدید به همراه تبین مقیاس عملکردی شاخصهای موجود براساس فواصل زمانی مشخص و به روز شده
3-2. اطلاعات لازم برای تهیه بانک¬های اطلاعاتی مورد نیاز
که این بانک متشکل از 9 بخش ذیل می باشد:
1- اقتصاد کلان2- شاخص های قیمت 3- پروانه‌های ساختمانی4- قیمت مصالح ساختمانی 5- دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی 6- هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی7- کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی 8- قیمت و اجاره مسکن 9- سرشماری( مسکن-جمعیت- خانوار- زناشویی- فعالیت- تحصیلات- مهاجرت- معلولیت)

G2C دولت به مردم