پرش به محتوای اصلی

صدور نظریه فنی راه، مسکن و شهرسازی

عنوان خدمات صدور نظریه فنی راه، مسکن و شهرسازی
آدرس وبگاه https://certificate.bhrc.ac.ir/
نام دستگاه اجرایی صدور نظریه فنی راه، مسکن و شهرسازی
نام دستگاه مادر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
نوع خدمت G2B دولت به کسب و کارها
مخاطبین وارد کنندگان
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

مدیریت خدمات مهندسی و آزمایشگاهی مرکز ‌تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در راستای تدوین مقرراتی برای فناوری های نوین ساختمان، اقدام به ارائه نظریه فنی به متقاضیان می‌کند. در نظریه فنی اعطایی از سوی مرکز تحقیقات، الزامات طراحی و اجرای فناوری‌های نوین ساخت آورده می شود.

مراحل صدور نظریه فنی

متقاضیانی که برای اولین بار برای دریافت نظریه فنی اقدام می‌نمایند، نیاز است به سامانه خدمات الکترونیک (www.certificate.bhrc.ac.ir) مراجعه و ثبت نام نمایند و مدارک اولیه مورد نیاز را در سامانه قرار دهند. در صورتی که ثبت نام ناقص باشد، مدارک از طریق سامانه به متقاضی برگردانده می‌شود، و تا زمانی که مدارک و اطلاعات لازم کامل نباشد، هیچگونه اقدامی صورت نخواهد گرفت.
پس از پرداخت هزینه بررسی اولیه، مدارک برای بخش های تحقیقاتی ارسال می‌شود و در صورتی که به اطلاعات بیشتری نیاز باشد، از طریق برگزاری جلسه یا درخواست مدارک تکمیلی از متقاضی اخذ می‌شود. سپس نظرات بخش ها در دفتر خدمات مهندسی و آزمایشگاهی جمع بندی می‌شود، نتیجه جمع بندی در قالب گزارش نظریه فنی برای متقاضی ارسال می شود.