پرش به محتوای اصلی

مدیریت و نظارت بر اقدامات و امکانات کارگروه ها، شورا ها و نهادهای دولتی مرتبط با مدیریت بحران

عنوان خدمات مدیریت و نظارت بر اقدامات و امکانات کارگروه ها، شورا ها و نهادهای دولتی مرتبط با مدیریت بحران
آدرس وبگاه https://sama.ndmo.ir
نام دستگاه اجرایی مدیریت و نظارت بر اقدامات و امکانات کارگروه ها، شورا ها و نهادهای دولتی مرتبط با مدیریت بحران
نام دستگاه مادر سازمان مدیریت بحران کشور
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین دستگاه هاي اجرايي
رویداد خدمت آموزش
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه, رخداد رویدادی مشخص, تقاضای گیرنده خدمت, فرا رسیدن زمان مشخص
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

باعنایت به اهمیت استفاده هرچه بهتر از امکانات و توانمندیهای نهادهای غیردولتی، نیروهای مسلح، تشکل های مردمی و نیز دستگاههای اجرایی در سطح کشور، جلسات مورد نیاز تشکیل گردیده و برنامه ریزی لازم به عمل می آید. ارائه دستورالعمل های مربوطه (به منظور مصرف بهینه اعتبارات و تسهیلات)، برنامه ریزی و انجام هماهنگی ها و اقدامات لازم در جهت تجهیز و آماده سازی مراکز امداد و نجات و فوریت های پزشکی کشور توسط ارگان های ذیربط، مستندسازي اطلاعات تجهیزات و ادوات موجود در استان و برنامه ریزی به منظور ایجاد و گسترش سیستم های موثر تأمین کالاو اقلام مورد نیاز آسیب دیدگان ناشی از حوادث و سوانح غیرمترقبه، بخشی از اهداف این خدمت می باشند.