پرش به محتوای اصلی

اعلام كاركرد كنتور

عنوان خدمات اعلام كاركرد كنتور
آدرس وبگاه https://www.nww.ir/elamkarkard
نام دستگاه اجرایی خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
نام دستگاه مادر شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت تاسیسات شهری
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

این فرآیند برای ارائه خدمت اعلام شماره رقم کنتور توسط مالک یا ساکنین به دلیل عدم قرائت کنتور توسط مامور سازمان به کار می رود .

G2B دولت به کسب و کارها