پرش به محتوای اصلی

تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب

عنوان خدمات تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب
آدرس وبگاه https://www.nww.ir/tasfiyehesab
نام دستگاه اجرایی خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
نام دستگاه مادر شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت تاسیسات شهری
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

این فرآیند برای ارائه خدمت به منظور تسویه حساب املاک با رعایت بند 29-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب شرکت به کار می رود .

G2B دولت به کسب و کارها