پرش به محتوای اصلی

جمع آوری یا ادغام انشعاب آب

عنوان خدمات جمع آوری یا ادغام انشعاب آب
آدرس وبگاه https://www.nww.ir/jamavariensheab
نام دستگاه اجرایی خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
نام دستگاه مادر شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت تاسیسات شهری
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه, تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

این فرآیند برای ارائه جمع آوری یا ادغام انشعاب آب با رعایت مفاد بند 41-4 و 62-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب صورت می پذیرد.

G2B دولت به کسب و کارها