پرش به محتوای اصلی

تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب

عنوان خدمات تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب
آدرس وبگاه https://www.nww.ir/taghirmoshakhasat
نام دستگاه اجرایی خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
نام دستگاه مادر شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت تاسیسات شهری
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

این فرآیند برای ارائه خدمت تغییر مشخصات انشعاب موجود با رعایت مفاد بند 29-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب صورت می پذیرد.

G2B دولت به کسب و کارها